ห้างหุ้นส่วน จำกัด ดวงตะวันขนส่ง

duangtawan

ห้างหุ้นส่วน จำกัด ดวงตะวันขนส่งจดทะเบียนวันที่ 18 มิถุนายน 2540 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 101 หมู่ 7 ตำบล โกรกพระ อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ กิจกรรมหลักของ ดวงตะวันขนส่ง คือการขนส่งสินค้าทางถนน สินค้าหลักส่วนใหญ่คือ ปูนซีเมนต์ของปูนซีเมนต์เอเชียและชลประทาน

กลุ่มลูกค้าของห้างหุ้นส่วน จำกัด ดวงตะวันขน ได้แก่

asiacementjalaprathan