สถานีก๊าซ NGV

บริษัท เจพีเอ็น อินดัสตรี้ จำกัด เป็นเจ้าของสถานีบริการ ก๊าซธรรมชาติ NGV ซึ่งมีอยู่ 2 แห่งได้แก่ ที่นครสวรรค์และสระบุรี

สถานีของเราในจังหวัดสระบุรีเป็นสถานีแม่ออกแบบมาเพื่อให้มีความสามารถในการเติมได้แบบไม่จำกัดจำนวนทั้งยานพาหนะเล็กและใหญ่ และยังสามารถเติมรถขนก๊าซขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากสถานีบริการของเราตั้งอยู่บนแนวท่อส่งก๊าซ ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องก๊าซขาดหรือรถไม่มาส่งแก๊ส สถานีนี้ประกอบด้วย ตู้จ่าย 12 หัว ที่มีความสามารถในการบริการมากกว่า 30 คันต่อชั่วโมง อีกสถานีในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถานีลูก ซึ่งรับก๊าซผ่านรถขนก๊าซและในขณะนี้สถานีนี้ได้รับก๊าซวันละ 4 พ่วง

JPN Auto Saraburi JPN Auto Yangtan Nakhon Sawan