บริษัท เจ พี เอ็น อินดัสตรี้ จำกัด

jpn

บริษัท เจ พี เอ็น อินดัสตรี้ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 3 มิถุนายน 2547 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 101 หมู่ 7 ตำบล โกรกพระ อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท ดำเนินการประกอบกระบะรถบรรทุก ทุกชนิด ติดตั้งตัวถังและอุปกรณ์ เอ็น จี วี สำหรับรถบรรทุก และสถานีบริการจำหน่ายแก๊ส เอ็น จี วี นอกจากนี้ยังจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ ซึ่งทางบริษัทได้ไปคัดสรรค์มาจากทั้งในและต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อรองรับรถบรรทุกทุกยี่ห้อ
แต่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการจัดสรรหาอะไหล่ของรถบรรทุกจีนและญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่อีกด้วย

สถานีจำหน่ายแก๊สเอ็นจีวี มีที่ตั้งได้แก่

ชื่อสถานี ที่ตั้ง Map (Click for Google Maps)
เจ พี เอ็น ถ.มิตรภาพ อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี (ฝั่งขาเข้า กรุงเทพฯ)
เจ พี เอ็น ต. ยางตาล อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ หลักกิโลเมตรที่ 326 ถ. พหลโยธิน (ฝั่งขาออกจาก กรุงเทพฯ นภาคเหนือ)

เจ พี เอ็น อินดัสตรี้ ได้ดำเนินการมาแล้วกว่าหกปี และมีการประกอบรถบรรทุกหลายๆ ประเภท กว่า 600 คัน และมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศ ในส่วนการติดตั้งถังและอุปกรณ์ เอ็น จี วี ทางบริษัทมีการดำเนินการการติดตั้ง ถัง และอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 800 คัน

กลุ่มลูกค้าของ เจ พี เอ็น อินดัสตรี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งทั่วไป และบริษัทในเครือ