ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิณัฐ

nitinut

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิณัฐ  จดทะเบียนวันที่ 20 ตุลาคม 2546 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 101 หมู่ 7 ตำบล โกรกพระ อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วน จำกัด นิธิณัฐ ดำเนินการเป็นตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ ที พี ไอ แบบค้าส่ง เพื่อกระจายไปยังลูกค้าในจังหวัดต่างๆ และ จำหน่าย เถ้าลอยลิกไนต์(Fly Ash)     กลุ่มลูกค้าของ นิธิณัฐ ได้แก่ บริษัทและร้านค้า จำหน่าย ปูนซีเมนต์   อุปกรณ์ก่อสร้าง และผู้รับเหมาทั่วไป

tpi1
จำหน่ายเถ้าลอย2