ห้างหุ้นส่วน จำกัด อาร์ เอฟ ทรานสปอร์ต

rf

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอฟ ทรานสปอร์ต จดทะเบียนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2537 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 58-59 หมู่ 4 ตำบล โกรกพระ อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ กิจกรรมหลักของ อาร์ เอฟ ทรานสปอร์ต คือการขนส่งสินค้าทางถนน สินค้าหลักส่วนใหญ่คือ ปูนซีเมนต์ และแร่ต่างๆ อาร์ เอฟ ทรานสปอร์ตมีสถานประกอบการสนับสนุนการขนส่งได้แก่ อู่ซ่อมบำรุง อู่ตกแต่ง และอู่ประกอบ ที่ตั้งอยู่ ณ. จังหวัด นครสวรรค์ ลำปาง และสระบุรี

กลุ่มลูกค้าของห้างหุ้นส่วน จำกัด อาร์ เอฟ ทรานสปอร์ต ได้แก่

tpi banpumahaphant