เครื่องยนต์คอมมอลเรล Yuchai 360 hp

เป็นเครื่องยนต์ใหม่

Product Description

เครื่องคอมมอนเรล ยูฉาย2