ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TPI

product

ปูนซีเมนต์

197
198
199
black
blue
green_super

green-carbon

new299

oil_well

red_super..
red-carbon

 

 

 

ปูนสำเร็จรูป

M300
M309
M310

ปูนก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ (M300)

 ปูนก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ (M309)

M319
52ec984cc72302fd412e2aa145a6526c_XL 9267284e7733f4bec00d2e114d3f3ba1_XL

ปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูป ทีพีไอ (M100)

 ปูนฉาบผิวคอนกรีต ทีพีไอ (M100C)

62fb5f1024529266c6e71c0c0c9ddb3c_XL
 be7685026070406a215779b242f1aa2e_XL 5d9bd784bfd234610bf8ba15e7ad6a4e_XL

ปูนฉาบสำเร็จรูปทั่วไป ทีพีไอ (M200)

ปูนฉาบสำเร็จรูปทั่วไป ทีพีไอ (M209)

ปูนฉาบบล็อคมวลเบา ทีพีไอ (M210)

910084c4eb3461ee8947cd42bdd4b146_XL
d063d8b7c1471349d2847c26ce4e4d8c_XL 7f2cd38b7681e6e2ef83b5a7a5385264_XL

ปูนฉาบผิวบาง SUPER SKIM COAT TPI (M650)

ปูนฉาบผิวบาง SKIM COAT TPI M650F

ปูนฉาบผิวบางพิเศษ Super Premium Skim Coat TPI M650P

463052dad9377fe2445d3b1bfb5f62a3_XL
8e6a8be31a229b213cafae60019138de_XL b069b892c6725bd357423bc8f6c17d01_XL

SUPER SKIM COAT HARDENING ชนิดแข็งตัวเร็ว – M651

ปูนฉาบผิวบาง Super Skim Coat TPI (M650W) สีขาว

ปูนฉาบผิวบาง Skim Coat TPI (M650FW) สีขาว

b8cc41f2c23fcd5970f74c3c49efafec_XL
1c6c813bb9d5494160041c1c4ee2fb70_XL 7293a47c0f4cdddd46ff10bcf3d23287_XL

ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป ทีพีไอ (M400)

ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป ทีพีไอ (M409)

กาวซีเมนต์ ทีพีไอ (M500)

cf4507ae4969876df39b5f798b6f40ce_XL
211fb1d06f9479a7650fc3bb47b93c8b_XL b6d7090a321aeca0f529ab265a288b1b_XL

กาวซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง ทีพีไอ (M501)

กาวซีเมนต์ แรงยึดเกาะสูงชนิดพิเศษ (M502)

กาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ (M503)

802a9daf23bff040c546f525d4bd22bc_XL
c10c64c27e0606d1654b81b9bb482558_XL 15d43aef6c8a5134e1fc00a9c98b8ab0_XL

ปูนกาวติดกระเบื้อง (M509)

ปูนซ่อมเอนกประสงค์ ทีพีไอ (M600)

ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ ทีพีไอ (M680) (Water Plug Cement)

 171fc14b49a79ea979710de5b3402b30_XL
c3698948bbef8e01b61b372d4a29088b_XL a9ccd7cd1c4267a50c67ac0bd7180172_XL

ทีพีไอ ซิลแล้นท์ อุดยาแนว และยึดติด (M611)

กาวโพลียูรีเทนแรงยึดเกาะสูง TPI Super Fix (M612)

ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานผนังเบา (M220)

 ebe9ac202a3149b75a8ae8adb2e1d8a7_XL
464131a32be92db1eb03bd70266fdd38_XL 0e09527b0f5edaa60cf5702119e6a0a2_XL

ปูนสำเร็จรูปสำหรับบล็อคมวลเบา (M220B) ชนิดไม่อบไอน้ำ

ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานทนกรด (M250)

ปูนสำเร็จรูปซ่อมผิวคอนกรีต (M601)

 f7abac252ae5ed68121b92ba7a669d87_XL
3d10c9c21f6f61faeefd4aa27b190def_XL 725ab2e5536ce3eac0a8dd17d083ff4e_XL

ยางมะตอย ซูเปอร์ Super Asphalt (M609)

ปูนสำเร็จรูป Non-Shrink Grout ชนิดไม่หดตัว (M670)

ปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ (M900)

 53bed31cb74891ae64a31e4c592ef86d_XL
0dc247c07eee71a72cf9409729fb3455_XL 29766e2a37e979b18d18c428ff9c5aba_XL

TPI Floor Hardener (M99)

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Lean Crete) M401

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M402

9f6d22dec5a20bcdd01cd84e98637764_XL
471bd07fdaa7b040f7ab8b2a13f8f35b_XL 5cf9cad94714c5577919c266171d935c_XL

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M404

ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M401S

 47674e109b85ae6495880f2604f34f58_XL
7acce66d40ec90c2d61987b409cbf850_XL 461011bcaf5b5e723e897c33f049f169_XL

ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M402S

ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M403S

ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M404S

 e071acc32c7e4befc3022bf1715b6773_XL

TPI Loft – M103 ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป สูตรผง ผสมน้ำใช้ได้ทันที

  

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

landing


 

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาคอนกรีต

banner


ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา

BK-1


 ปุ๋ยออแกนิค ทีพีไอ

fert

สู้ภัยแล้งด้วยปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ

ปุ๋ยอินทรีย์_ฮูมิคส์_1_ลิตร
VolcanicRock-150
bat
PH11Plus20kg
น้ำส้ม-1LT

คลุกเคล้าให้เข้ากัน โปรยหว่านให้ทั่วพื้นที่เพาะปลูก
ในพื้นที่ 1 ไร่

01
02
03
04
05
06 07

ประหยัดต้นทุน เพียงไม่เกิน 600 บาท/ไร่ สู้ภัยแล้งใช้น้ำเพียงอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ลดการใช้น้ำได้ถึง 6 เท่า เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืช ใช้น้ำน้อย ต้องสูตรนี้เท่านั้น


 บำบัดน้ำเสีย  ทีพีไอ ไบโอแซน

 

brochure_ทีพีไอไบโอแซนหน้า_2_edit

brochure_ทีพีไอไบโอแซนหน้า1edit

Copy of 14-10-2562 13-22-191

 

 

Copy of 14-10-2562 13-22-192

ผลิตภัณฑ์ดีๆจากทีพีไอ
 สนใจติดต่อ หจก.นิธิณัฐ บริษัทในเครือ NTPS Group (นครสวรรค์ตั้งประเสริฐ)
 เบอร์ออฟฟิศ 086-4457621
 ฝ่ายขาย 081-7073237