ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TPI

product

ปูนซีเมนต์

197
198
199
black
blue
green_super

green-carbon

new299

oil_well

red_super..
red-carbon

 

 

 

ปูนสำเร็จรูป

M300
M309
M310
M319

 

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

landing


 

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาคอนกรีต

banner


ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา

BK-1


 ปุ๋ยออแกนิค ทีพีไอ

fert

สู้ภัยแล้งด้วยปุ๋ย ออแกนิค ทีพีไอ

ปุ๋ยอินทรีย์_ฮูมิคส์_1_ลิตร
VolcanicRock-150
bat
PH11Plus20kg
น้ำส้ม-1LT

คลุกเคล้าให้เข้ากัน โปรยหว่านให้ทั่วพื้นที่เพาะปลูก
ในพื้นที่ 1 ไร่

01
02
03
04
05
06 07

ประหยัดต้นทุน เพียงไม่เกิน 600 บาท/ไร่ สู้ภัยแล้งใช้น้ำเพียงอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ลดการใช้น้ำได้ถึง 6 เท่า เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืช ใช้น้ำน้อย ต้องสูตรนี้เท่านั้น


ผลิตภัณฑ์ดีๆจากทีพีไอ
 สนใจติดต่อ หจก.นิธิณัฐ บริษัทในเครือ NTPS Group (นครสวรรค์ตั้งประเสริฐ)
 เบอร์ออฟฟิศ 056-320354
 เซล 0882862342, 0864483255